·  TEL. 937 857 639 · EMAIL ramonpont@ramonpont.cat
 · 

Projectes

Teatre


Des de fa cursos, realitzem el Projecte Interdisciplinar de Teatre a la nostra escola. Dediquem una hora setmanal a treballar aquest projecte.

Objectius generals:

 • Afavorir un aprenentatge globalitzat relacionant els continguts amb totes les àrees.
 • Millorar la velocitat lectora, l'entonació i la vocalització a partir del teatre.
 • Donar pautes per a millorar l'expressió oral i escrita
 • Desenvolupar la comprensió oral i escrita.
 • Preparar obres de teatre per a realitzar els diferents nivells.

Objectius específics:

 • Afavorir en la presa de consciència del cos i veu de l'alumne.
 • Potenciar les habilitats expressives (gest, veu i cos).
 • Facilitar la lliure expressió de la seva càrrega de fantasia, emotivitat i sensibilitat.
 • Propiciar l'experimentació de les diferents formes de llenguatge artístic.
 • Desenvolupar el seu sentit artístic, tant en l'expressió com apreciació.
 • Desenvolupar la memòria, l'observació i la imaginació del participant.
 • Incentivar en la integració grupal i respecte als companys.

Pel que fa als aspectes a consolidar, considerem que és un projecte que té en compte les tres línies prioritàries que es presenten en les bases del projecte. Pel que fa a l'educació inclusiva, podem dir que es té en compte tot l'alumnat des de 1r de Primària a 4t d'ESO. L'expressió dramàtica incideix en la millora de les relacions interpersonals. Ja que millorant les habilitats gestuals, orals i corporals dels participants i afavorint la deshinibió, possibilita una efectiva comunicació, una integració grupal i també un respecte pels companys.

Si emmarquem el projecte dins de la línia de projecte de caràcter transversal, podem dir que l'educació artística és un instrument pedagògic que possibilita el desenvolupament integral de l'ésser humà, potenciant les seves capacitats per a l'expressió creativa i l'acció solidària davant del seu entorn. També propicia l'aprenentatge de continguts relacionats entre les diferents àrees donant lloc a un ensenyament globalitzat.
  
El mestre tindrà en compte el desenvolupament afectiu, el moviment i els hàbits de control postural, les manifestacions de la comunicació i el llenguatge, les pautes elementals de convivència i relació social, així com el descobriment de les característiques físiques i socials. Així també es vetllarà per a que els nens i les nenes elaborin una imatge d'ells mateixos positiva i equilibrada i adquireixin mica en mica més autonomia personal.