·  TEL. 937 857 639 · EMAIL ramonpont@ramonpont.cat
 · 

Projectes

PROJECTE ERASMUS+ ESAM-TILC

Observacions de centres per a docents arreu d'Europa

Tenint en compte proves d'avaluació, internes i externes, els alumnes d'origen estranger obtenen, en general, uns resultats acadèmics inferiors als dels seus companys i companyes. Tot i que aquestes diferències obeeixen a factors molt diversos, hi ha un consens generalitzat que, pel que fa a les estratègies didàctiques, proporcionar suports específics als alumnes que no dominen la llengua dels aprenentatges és una de les mesures a prendre per reduir-les.

Amb l'objectiu de millorar els resultats acadèmics i el desenvolupament personal de l'alumnat d'origen estranger, s'ofereix als centres educatius formar part del programa ESAM per tal d'identificar, aplicar i avaluar una sèrie d'actuacions per implementar, a les aules, estratègies de suport en totes les àrees i matèries que ajudin a millorar els aprenentatges d'aquests alumnes.

L'objectiu d'aquesta actuació és, partint del treball amb un grup de centres, analitzar qüestions organitzatives i metodològiques i oferir formació al professorat per facilitar l'aplicació de mesures de suport que millorin l'accés al currículum, a partir de metodologies d'aprenentatge en segones llengües, i que, a més, afavoreixin l'atenció a les necessitats personals i socials dels alumnes.

A partir d'aquesta formació s'obre la possibilitat de participar al MICROCONSORCI ESAM-TILC que permet dur a terme dues mobilitats de Job Shadowing arreu d'Europa i així poder conèixer com l'alumant d'origen estranger aprén arrer d'europa. 

Per conèixer més sobre el MICROCONSORCI ESAM-TILC, podeu visitar aquesta presentació: MC ESAM-TILC

Durant el curs 22-23, dues mestres de l'escola van poder realitzar dues mobilitats a França. D'una banda, a Landivisiau i, d'altra banda, a Mont da Marsan. 


Arxius: