·  TEL. 937 857 639 · EMAIL ramonpont@ramonpont.cat
 · 

Serveis

Pastoral


Des de la comissió de pastoral han sorgit diferents projectes com:

Apadrinament ESO - infantil: una hora a la setmana l'alumnat de l'ESO prepara activitats per l'alumnat d'educació infantil i es porten a terme activitats...

Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica


La comissió DOIP formada per l'equip directiu i els docents especialitzats en atenció a la diversitat (mestres d'educació especial, orientador, mestres de suport, treballadors socials, coordinadors ...)...


CaixaProinfància


El servei de CaixaProinfància s'adreça a nens, nenes i adolescents d'entre 0 i 16 anys de famílies en situació de pobresa o vulnerabilitat social. 

Serveis que oferim Estudi assistit. És un espai on...

Extraescolars


Cada curs escolar oferim activitats extraescolars en funció de la demanda de l'alumnat. Aquest curs 2022-23 han sortit les següents extraescolars: 

Futbol mixt Anglès Ball Teatre

Menjador


L'acte de menjar a l'Escola no pot ser un pur tràmit entre les classes del matí i les de la tarda; dins del que suposa una estona diferent de la resta, ha de tenir una manera de fer i uns objectius que responguin a criteris...


Acollida matinal


De 8:00 a 9:00 del matí pels nens i nenes d'Educació Infantil i Primària