·  TEL. 937 857 639 · EMAIL ramonpont@ramonpont.cat
 · 

Serveis

Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica


La comissió DOIP formada per l'equip directiu i els docents especialitzats en atenció a la diversitat (mestres d'educació especial, orientador, mestres de suport, treballadors socials, coordinadors ...) vetlla per facilitar la inclusió de tot l'alumnat del centre. L'objectiu és aconseguir que les persones que presenten necessitats específiques derivades de la seva situació de discapacitat o social puguin desenvolupar de manera normalitzada la seva activitat acadèmica i social a l'escola. L'escola té dotació SIEI per educació infantil i primària.