·  TEL. 937 857 639 · EMAIL ramonpont@ramonpont.cat
 · 

Projectes

Escola plurilingüe


L'objectiu principal és que TOT l'alumnat de l'escola quan acabi l'etapa escolar sigui competent en la llengua anglesa, catalana i castellana. L'escola fomenta que tots els dies de la setmana els alumnes de de I3 fins a 4t d'ESO, escoltin i practiquin la llengua anglesa.


Què fem per potenciar l'aprenentatge d'aquesta llengua. 

  • L'assignatura de llengua anglesa es fa des de I3 a 4t d'ESO
  • Activitats speaking amb l'Auxiliar de conversa
  • Activitats en anglès des diverses assignatures

 

Cada curs s'incorpora a l'escola  una auxiliar de conversa. La seva arribada potencia a tota la comunitat escolar la competència de la llengua anglesa. La seva tasca a l'escola és fer xerrades en grups reduïts, participar i crear diferents activitats dins de l'aula. Ês una gran oportunitat per que l'alumnat, l'equip docent i tot l'entorn educatiu millori el seu nivell d'anglès. A més a més, l'auxiliar de conversa és acollida cada trimestre per una familia diferent de l'escola, enriquint així les possibilitats d'aprenentatge.