TEL. 937 857 639 · EMAIL ramonpont@ramonpont.cat

Projectes

Projecte de matemàtiques ENTUSIASMAT


EntusiasMAT (EMAT) és un programa didàctic-pedagògic per a nens de 3 a 12 anys basat en les Intel•ligències Múltiples que permet treballar les matemàtiques de manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes.

EMAT treballa des d’edats molt primerenques tots els conceptes matemàtics, ja que entenem que hem d’aprofitar la capacitat d’aprenentatge i l’adaptabilitat del cervell dels alumnes en els seus primers anys de vida.

EntusiasMAT està organitzat per sessions, ja que d’aquesta manera els continguts s’adapten de manera molt més natural a la realitat dels alumnes. Dividim cada sessió en tres parts: establim rutines d’escolta activa amb el càlcul mental, aprenem nous conceptes matemàtics jugant i establim estratègies concretes de metacognició perquè els alumnes reflexionin sobre el que han après.

ninos

El projecte incorpora les Intel•ligències Múltiples perquè l’alumnat tingui nombroses oportunitats d’aprendre un mateix concepte matemàtic perquè, com és ben sabut, a les aules tots els alumnes són diferents. Per exemple, podem treballar les figures geomètriques a través de cançons (Intel•ligència musical), mitjançant el treball amb el cos (Intel•ligència corporal-cinestèsica), buscant figures al nostre entorn (Intel•ligència naturalista) o treballant amb els geoplans (Intel•ligència visual-espacial).

EntusiasMAT organitza les seves sessions de treball sobre la perspectiva del grup i del treball cooperatiu. Generem propostes didàctiques perquè, a través del joc, els alumnes experimentin l’experiència del treball en grup alhora que aprenen els conceptes matemàtics.

 

Tenim l’objectiu que els alumnes despertin el seu esperit estratègic, que aprenguin estratègies per ser reflexius i que gaudeixin del plaer d’inventar i emprar procediments esglaonats i graduals.