·  TEL. 937 857 639 · EMAIL ramonpont@ramonpont.cat
 · 

Escola

Relació amb les famílies


La coherència i el treball conjunt de totes les persones que envolten la realitat dels infants és de vital importància per a un bon desenvolupament.

La família proporciona al nen tota l'afectivitat  que necessita per desenvolupar-se en un àmbit ple d'amor. Des de l'Escola Ramon Pont els nostres nens i nenes reben una experiència estimulant que els ajuda i els beneficia en el seu desenvolupament personal proporcionant així, una educació enriquidora.

 

Perquè l'acció educativa sigui eficaç, es considera imprescindible l'harmonia entre l'educació que els alumnes reben de llurs famílies i la que s'imparteix als centres. Es fomenta una estreta col·laboració –especialment mitjançant el tutor- a fi i efecte de recolzar i complementar els criteris educatius. El centres tenen cura de proporcionar a les famílies l'ajut necessari per a millorar la seva formació envers l'educació dels seus fills i filles.

 

La intervenció dels pares i mares en la vida de les escoles s'expressa de forma individual i particular, però també col·lectivament mitjançant l'Associació de Mares i Pares, que serà el canal de col·laboració i de participació dels pares d'alumnes en l'escola, envers l'assoliment dels seus objectius i manteniment de la identitat exposada en aquest Ideari.

Multimčdia