TEL. 937 857 639 · EMAIL ramonpont@ramonpont.cat

Escola

Qui som?


L'escola Ramon Pont és un centre d'Infantil, Primària i Secundària concertat per la Generalitat de Catalunya ubicat en el barri terrassenc de Ca n'Anglada. Ofereix els seus serveis educatius fa gairebé 50 anys.

La nostra escola imparteix les etapes educatives següents: Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

La comunitat educativa és fruit de la integració harmònica de tots els sectors que intervenen en l'escola: titularitat, alumnat, personal docent i altres educadors/es, pares i mares de l'alumnat i personal d'administració i serveis.

La nostra escola és oberta a tothom qui desitja l'educació que s'hi imparteix, defuig de qualsevol discriminació i s'ofereix a la societat com una comunitat en la qual tothom és acceptat i tothom pot dialogar, escoltar i ser escoltat, i tots els qui participen se'n poden sentir corresponsables.

 

 

L'escola Ramon Pont és una escola cristiana, té la finalitat de promoure el ple desenvolupament de la personalitat de l'alumnat, és a dir, l'educació integral.

La proposta religiosa de l'escola és ajudar al seu alumnat a valorar el fet religiós, especialmet el cristianisme, així com el respecte a altres religions i tindrà sempre el caràcter d'un oferiment respectuós envers la llibertat de tot l'alumnat, el professorat i les famílies.