·  TEL. 937 857 639 · EMAIL ramonpont@ramonpont.cat
 · 

Escola

Quč volem?


El nostre projecte educatiu és educar ajudant als alumnes a fer camí cap a la maduresa. Per aquest motiu ens plantegem "estimular i optimitzar el desenvolupament global del nen, respectant la diversitat i les possibilitats de cada un d'ells”.

 

  • Crear un ambient ric en estímuls que ajudin al nen adesenvolupar-se física, emocional i intel·lectualment, ja que els primers anys de vida tenen una influència decisiva en el seu creixement.
  • Despertar la curiositat per aprendre i així aconseguir desenvolupar l'autoconfiança, la capacitat intel·lectual i l'autonomia. Per tant, crear gust i desig per explorar, investigar, experimentar, observar i imaginar per poder aprendre.
  • Potenciar les habilitats emocionals, com l'autoestima per construir una personalitat sana i equilibrada, ajudant-lo a ser autònom i a pensar per si mateix.
  • Crear un entorn de sentiments i afectes que aporti confiança i seguretat personal, treballant al mateix temps uns hàbits que permetin aconseguir l'autonomia necessària per poder adaptar-se a una societat que es troba en un canvi constant.